Máy hút mùi Hafele

-15%
Hút mùi Hafele HH-TI60D

Hút mùi Hafele HH-TI60D

Giá : 5.490.000 đ » 4.666.500 đ

-15%
Hút mùi Hafele HH-TG60E

Hút mùi Hafele HH-TG60E

Giá : 6.990.000 đ » 5.941.500 đ

-15%
Hút mùi Hafele HH-BI70A

Hút mùi Hafele HH-BI70A

Giá : 10.990.000 đ » 9.341.500 đ

-15%
Hút mùi Hafele HH-TI90D

Hút mùi Hafele HH-TI90D

Giá : 6.490.000 đ » 5.516.500 đ

-15%
Hút mùi Hafele HH-TG90E

Hút mùi Hafele HH-TG90E

Giá : 7.990.000 đ » 6.791.500 đ

-15%
Hút mùi Hafele HH-MI40A

Hút mùi Hafele HH-MI40A

Giá : 26.990.000 đ » 22.941.500 đ

-15%
Hút mùi Hafele HH-IG90B

Hút mùi Hafele HH-IG90B

Giá : 20.990.000 đ » 17.841.500 đ

-15%
Hút mùi Hafele HH-WI60B

Hút mùi Hafele HH-WI60B

Giá : 12.990.000 đ » 11.041.500 đ

-15%
Hút mùi Hafele HH-WI70B

Hút mùi Hafele HH-WI70B

Giá : 11.490.000 đ » 9.766.500 đ

-15%
Hút mùi Hafele HH-WI70C

Hút mùi Hafele HH-WI70C

Giá : 12.990.000 đ » 11.041.500 đ

-15%
Hút mùi Hafele HH-WG90B

Hút mùi Hafele HH-WG90B

Giá : 14.990.000 đ » 12.741.500 đ

-15%
Hút mùi Hafele HH-WI90B

Hút mùi Hafele HH-WI90B

Giá : 15.990.000 đ » 13.591.500 đ

-15%
Hút mùi Hafele HH-WVG80D

Hút mùi Hafele HH-WVG80D

Giá : 21.990.000 đ » 18.691.500 đ

-15%
Hút mùi Hafele HH-WVG80B

Hút mùi Hafele HH-WVG80B

Giá : 23.990.000 đ » 20.391.500 đ

-15%
Hút mùi Hafele HH-WVG80C

Hút mùi Hafele HH-WVG80C

Giá : 27.590.000 đ » 23.451.500 đ

-15%
Hút mùi Hafele HH-WVG90A

Hút mùi Hafele HH-WVG90A

Giá : 22.990.000 đ » 19.541.500 đ

-15%
Hút mùi Hafele HH-TVG90A

Hút mùi Hafele HH-TVG90A

Giá : 67.290.000 đ » 57.196.500 đ