0

Kinh doanh:

Lò nướng
-20%
Lò nướng Cata OMD 7009X

Lò nướng Cata OMD 7009X

Giá : 12.000.000 đ » 9.600.000 đ

-20%
Lò nướng Cata SE 6204 X

Lò nướng Cata SE 6204 X

Giá : 9.500.000 đ » 7.600.000 đ

-20%
Lò nướng Cata CDP 780 AS BK

Lò nướng Cata CDP 780 AS BK

Giá : 15.000.000 đ » 12.000.000 đ

-20%
Lò nướng Cata ME 4006X

Lò nướng Cata ME 4006X

Giá : 10.500.000 đ » 8.400.000 đ

-15%
Lò nướng Cata LCMD 8008 BK

Lò nướng Cata LCMD 8008 BK

Giá : 16.500.000 đ » 14.025.000 đ

-20%
Lò nướng cata MRA 708BK

Lò nướng cata MRA 708BK

Giá : 17.000.000 đ » 13.600.000 đ

-20%
Lò nướng cata ME 605 TC/B

Lò nướng cata ME 605 TC/B

Giá : 13.000.000 đ » 10.400.000 đ

-15%
Lò nướng Hafele HO-K60A

Lò nướng Hafele HO-K60A

Giá : 13.800.000 đ » 11.730.000 đ

-15%
Lò nướng Hafele HO-K60B

Lò nướng Hafele HO-K60B

Giá : 15.990.000 đ » 13.591.500 đ

-15%
Lò nướng Hafele KT60A

Lò nướng Hafele KT60A

Giá : 18.480.000 đ » 15.708.000 đ

-15%
Lò nướng Hafele HO-KT60C

Lò nướng Hafele HO-KT60C

Giá : 21.990.000 đ » 18.691.500 đ

-15%
Lò nướng Hafele HO-T60A

Lò nướng Hafele HO-T60A

Giá : 24.000.000 đ » 20.400.000 đ

-15%
Lò nướng Hafele HO-T60D

Lò nướng Hafele HO-T60D

Giá : 25.990.000 đ » 22.091.500 đ

-15%
Lò nướng Hafele HO-KT60D

Lò nướng Hafele HO-KT60D

Giá : 25.990.000 đ » 22.091.500 đ

-15%
Lò nướng Hafele HO-KT60B

Lò nướng Hafele HO-KT60B

Giá : 25.990.000 đ » 22.091.500 đ