0
Bếp từ Teka

-28%
Bếp chiên EFX 30.1 FRYER

Bếp chiên EFX 30.1 FRYER

Giá : 14.399.000 đ » 10.367.280 đ

-30%
Bếp nướng EFX 30.1 BBQ - GRILL

Bếp nướng EFX 30.1 BBQ - GRILL

Giá : 9.889.000 đ » 6.922.300 đ

-35%
Bếp từ SPACE IRF 3200

Bếp từ SPACE IRF 3200

Giá : 16.049.000 đ » 10.431.850 đ

-30%
Bếp ga và bếp từ IG 620 1G AI AL DR CI

Bếp ga và bếp từ IG 620 1G AI AL DR CI

Giá : 23.199.000 đ » 16.239.300 đ

-30%
Bếp từ Teka ITF 6320

Bếp từ Teka ITF 6320

Giá : 26.829.000 đ » 18.780.300 đ

-30%
Bếp từ IT 6350 IKNOB

Bếp từ IT 6350 IKNOB

Giá : 30.129.000 đ » 21.090.300 đ

-30%
Bếp từ IRF 9430

Bếp từ IRF 9430

Giá : 38.819.000 đ » 27.173.300 đ

-30%
Bếp từ IRF 9480 TFT TABLET

Bếp từ IRF 9480 TFT TABLET

Giá : 81.279.000 đ » 56.895.300 đ

-30%
Bếp từ IT 6420

Bếp từ IT 6420

Giá : 25.619.000 đ » 17.933.300 đ

-30%
Bếp từ IZ 6320

Bếp từ IZ 6320

Giá : 26.169.000 đ » 18.318.300 đ