0
Máy hút mùi, hút khói

Hút mùi các hãng: Hút mùi canzy, hút mùi eurosun, hút mùi cata, hút mùi teka, hút mùi malloca, hút mùi fandy, hút mùi chefs, hút mùi bosch

-30%
Máy hút mùi Canzy CZ-0490

Máy hút mùi Canzy CZ-0490

Giá : 7.880.000 đ » 5.516.000 đ

-35%
Máy hút mùi Canzy CZ-70D2

Máy hút mùi Canzy CZ-70D2

Giá : 5.880.000 đ » 3.822.000 đ

-30%
Máy hút mùi Canzy CZ-0470

Máy hút mùi Canzy CZ-0470

Giá : 7.680.000 đ » 5.376.000 đ

-30%
Máy hút mùi Canzy CZ-2070B

Máy hút mùi Canzy CZ-2070B

Giá : 3.480.000 đ » 2.436.000 đ

-40%
Máy hút mùi Canzy CO CZ-60I

Máy hút mùi Canzy CO CZ-60I

Giá : 3.580.000 đ » 2.148.000 đ

-20%
Máy hút mùi Eurosun EH-60C15W

Máy hút mùi Eurosun EH-60C15W

Giá : 3.950.000 đ » 3.160.000 đ

-30%
Máy hút mùi Eurosun EH-60C25

Máy hút mùi Eurosun EH-60C25

Giá : 3.050.000 đ » 2.135.000 đ

-25%
Máy hút mùi âm tủ Cata TF 2003 Duralum 70

Máy hút mùi âm tủ Cata TF 2003 Duralum 70

Giá : 4.500.000 đ » 3.375.000 đ

-25%
Máy hút mùi âm tủ Cata TF-5260/C INOX

Máy hút mùi âm tủ Cata TF-5260/C INOX

Giá : 4.000.000 đ » 3.000.000 đ

-30%
Hút mùi DG 780

Hút mùi DG 780

Giá : 12.189.000 đ » 8.532.300 đ

-30%
Hút mùi DG 680

Hút mùi DG 680

Giá : 12.089.000 đ » 8.462.300 đ

-30%
Hút mùi NC 780

Hút mùi NC 780

Giá : 13.189.000 đ » 9.232.300 đ

-30%
Hút mùi DBB 60

Hút mùi DBB 60

Giá : 6.149.000 đ » 4.304.300 đ

-30%
Hút mùi DVT 785

Hút mùi DVT 785

Giá : 22.649.000 đ » 15.854.300 đ

-30%
Hút mùi CNL 6815 Plus

Hút mùi CNL 6815 Plus

Giá : 10.109.000 đ » 7.076.300 đ

-30%
Hút mùi TL 6420

Hút mùi TL 6420

Giá : 5.379.000 đ » 3.765.300 đ

-30%
Hút mùi TL 6310

Hút mùi TL 6310

Giá : 4.719.000 đ » 3.303.300 đ

-30%
Hút mùi C 6420

Hút mùi C 6420

Giá : 6.039.000 đ » 4.227.300 đ

-30%
Máy hút khói SV-90 KI

Máy hút khói SV-90 KI

Giá : 15.880.000 đ » 11.116.000 đ

-30%
Máy hút khói SV-90 T2

Máy hút khói SV-90 T2

Giá : 10.990.000 đ » 7.693.000 đ

-30%
Máy hút khói bếp SV-890

Máy hút khói bếp SV-890

Giá : 9.480.000 đ » 6.636.000 đ

-35%
Máy hút khói bếp SV- Lexus 90

Máy hút khói bếp SV- Lexus 90

Giá : 8.490.000 đ » 5.518.500 đ

-35%
Máy hút khói bếp SV-690

Máy hút khói bếp SV-690

Giá : 7.080.000 đ » 4.602.000 đ

-35%
Máy hút khói bếp SV-3388/90

Máy hút khói bếp SV-3388/90

Giá : 6.480.000 đ » 4.212.000 đ

-35%
Hút mùi SV-3388SI/90

Hút mùi SV-3388SI/90

Giá : 6.280.000 đ » 4.082.000 đ

-33%
Hút mùi SV-529

Hút mùi SV-529

Giá : 6.180.000 đ » 4.140.600 đ

-34%
Hút mùi SV-490

Hút mùi SV-490

Giá : 6.290.000 đ » 4.151.400 đ

-34%
Hút mùi SV-590

Hút mùi SV-590

Giá : 5.980.000 đ » 3.946.800 đ

-34%
Hút mùi SV-190

Hút mùi SV-190

Giá : 4.890.000 đ » 3.227.400 đ

-35%
Hút mùi SV-700 SYP

Hút mùi SV-700 SYP

Giá : 3.880.000 đ » 2.522.000 đ

-35%
Hút mùi SV-70 Inox

Hút mùi SV-70 Inox

Giá : 3.580.000 đ » 2.327.000 đ

-35%
Hút mùi SV-70 Black

Hút mùi SV-70 Black

Giá : 3.480.000 đ » 2.262.000 đ

-30%
Hút mùi BA 207 BL

Hút mùi BA 207 BL

Giá : 3.200.000 đ » 2.240.000 đ

-25%
Hút mùi THALASSA BK 900

Hút mùi THALASSA BK 900

Giá : 18.000.000 đ » 13.500.000 đ

-25%
Hút mùi C GLASS 900

Hút mùi C GLASS 900

Giá : 6.200.000 đ » 4.650.000 đ

-25%
Hút mùi GAMMA 900

Hút mùi GAMMA 900

Giá : 8.100.000 đ » 6.075.000 đ

-25%
Hút mùi GAMMA 700

Hút mùi GAMMA 700

Giá : 7.900.000 đ » 5.925.000 đ

-25%
Hút mùi SYGMA 900

Hút mùi SYGMA 900

Giá : 9.300.000 đ » 6.975.000 đ

-25%
Hút mùi SYGMA 700

Hút mùi SYGMA 700

Giá : 8.800.000 đ » 6.600.000 đ

-25%
Hút mùi MIDAS XGBK 900

Hút mùi MIDAS XGBK 900

Giá : 7.400.000 đ » 5.550.000 đ

-25%
Hút mùi MIDAS XGBK 700

Hút mùi MIDAS XGBK 700

Giá : 6.800.000 đ » 5.100.000 đ

-25%
Hút mùi OMEGA 900

Hút mùi OMEGA 900

Giá : 7.000.000 đ » 5.250.000 đ

-25%
Hút mùi OMEGA 700

Hút mùi OMEGA 700

Giá : 6.000.000 đ » 4.500.000 đ

-25%
Hút mùi CLASICA WH 900

Hút mùi CLASICA WH 900

Giá : 13.000.000 đ » 9.750.000 đ

-25%
Hút mùi CERES XGBK 900

Hút mùi CERES XGBK 900

Giá : 12.000.000 đ » 9.000.000 đ