0
Triết lý kinh doanh

Sự tồn tại và phát triển của mỗi công ty phải gắn với khách hàng, khách hàng là người đem lại doanh thu, lợi nhuận của cho Công ty. Sự thành bại cả công ty hoàn toàn phụ thuộc vào thái độ phục vụ, cách ứng xử với khách hàng.

Chính vì vậy mỗi nhân viên công ty TNHH XD & TM Vạn Lộc Phát phải là người hiểu rõ triết lý này để: liên tục đổi mới, biết lắng nghe ý kiến khách hàng, biết sáng tạo trong công việc.


Để phát triển công ty, thì phải xây dựng tốt các mối quan hệ với đồng nghiệp, với các đối tác, với các nhà cung cấp. Vì vậy phải chân thành, gắn bó và luôn giữ chữ tín với nhau, cùng nhau chia sẻ nhiệm vụ và quyền lợi.